Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Teams-aan-zet ...

... zet zich in om betekenisvolle bijdragen te leveren aan de ontwikkelingen van teams in de zorg, (speciaal) onderwijs, overheid en organisaties in het algemeen. Wij zien teams als één van de belangrijkste uitdrukkingen van samenwerking. Werken met teams past bij de huidige ontwikkelingen van de maatschappij en de professionele context.

Teamsaanzet is zelf ook een team
Het initiatief Teamsaanzet is ontstaan uit dezelfde visie: als team samenwerken kunnen we meer kwaliteit, continuïteit en diversiteit leveren dan ieder van ons individueel zou kunnen. Teamsaanzet is dus een samenwerkingsverband van diverse zelfstandig professionals en organisaties in Nederland.  Samen beter!
Klik hier voor meer informatie
over onszelf en onze samenwerkingspartners.

Wat is een team?
Een team is voor ons niet alleen een groep met een gelijke opdracht of doelstelling. Juist in die situaties waar bv wonen / werken / zorg / burgerschap bij elkaar komen vind je spanningsvelden tussen de verschillende belangen en werkwijzen. Een team, al of niet tijdelijk, bestaat bij voorkeur uit alle belanghebbenden en disciplines: professionals, klant/cliënt, leerling, burger, ...

De omweg als kortste route!

Met grote stappen richting een duidelijk omschreven doel! Dat lijkt vaak de ideale oplossing om zo snel mogelijk een probleem op te lossen. Toch is er meer winst te halen via een 'omweg'...

Lees verder...

Hoe krijg je 'ze' mee?

De huidige trends in organisatie-ontwikkeling worden verschillend beleefd. Van kans tot uitdaging. Dit is niet alleen te herleiden tot persoonlijke ambities of voorkeuren.

Lees verder...

Onze werkwijze en diensten ...
... zijn door ons ontwikkeld, beproefd en doorleefd in de dagelijkse praktijk van de werkvelden waar we ze ook in aanbieden. Hiermee zetten we onszelf in als instrument om daarmee anderen te inspireren dat in eigen context ook te doen. Hierbij leren we nog steeds het meest van de mensen die afhankelijk van zorg, onderwijs of ondersteuning lijken te zijn: met re-spect = opnieuw kijken naar, iedere keer weer!

Zie ook ons Portfolio.