Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Ons team...

Het is onze gemeenschappelijke passie om te werken met individuele personen en teams.
Hierbij werken we ook zelf graag samen, op die manier komen onze kennis, visie én ervaring het beste tot hun recht.

Robert Teune

Bevoegd docent, Cultureel Antropoloog, Transactioneel Analist, Strategisch Coach, Systeem-coach.
Eigenaar Teamsaanzet (maatschap)

"Levenslang leren" was de titel van mijn eindscriptie op de lerarenopleiding. Deze scriptie was niet het einde maar slechts het begin van mijn leren. Door de jaren heen heb ik me verder toegerust om 'het lerend vermogen' te kunnen faciliteren in adviezen, training en coaching. Grootste plezier vind ik in het werken met organisaties die dit lerende vermogen willen ontwikkelen en versterken op alle niveaus: individueel, team en als organisatie zelf.

Adviesgebieden
Lerende organisaties, Systeemgericht werken, Transactionele Analyse.

Rollen
Hoofddocent, coach, trainer, projectmanager, organisatieadviseur, auteur.

Producten/diensten
Advies, leer- en ontwikkeltrajecten, organisatiescans, TeamOntwikkelTrajecten.
Individuele en team-coaching, leiderschapsontwikkeling.

Meer informatie
robert@teamsaanzet.nl

06 49 87 37 42
______________________________________________________

Els Teune

Trainer, casemanager en consulent. Eigenaar Teamsaanzet (maatschap)

Sinds 1987 ben ik werkzaam binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze werkzame periode heb ik functies bekleed waarin het begeleiden, ondersteunen en coachen van medewerkers met complexe zorgvragen altijd centraal heeft gestaan.

Naast deze werkzaamheden ben ik ook zelfstandig trainer, consulent en casemanager binnen diverse organisaties. O.a. bij het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) waarvoor ik ruim 200 consultaties heb gedaan waarbij sprake was van vastgelopen situaties met zeer complexe zorgvragen. Deze consultaties heb ik begeleid op zowel cliënt als teamniveau.  Mijn huidige werkzaamheden bestaan uit: CCE-consultaties, het verzorgen van trainingen en scholingen (diverse leergangen, losse modules, etc), team ontwikkeltrajecten, projecten en coachtrajecten. 

Adviesgebieden
Lerende organisaties, Systeemgericht werken, Transactionele Analyse

Rollen
Trainer, teamcoach, casemanager, consulent.

Producten/diensten
Advies, leer- en ontwikkeltrajecten, TeamOntwikkelTrajecten, Methodisch werken:
o.a. Systeemgericht werken (Post Hbo), Transactionele Analyse (TA-academie), Belevingsgerichte Zorg (dementie & ouder wordende mens), Trainer Heijkoop basis en gevorderden, Innovatie Trainer/Coach opleiding, Trainer Gezondheidszorg en Dienstverlening met integratie CFB, Communicatietrainer (KUN). Gecertificeerd. Trainer TC / O.C.

______________________________________________________

Irene de Heer

Ik lever graag een bijdrage  aan het bereiken van doelen van zowel de individuele medewerkers als  die van de organisatie. Sterker nog, ik denk dat deze niet los van elkaar gezien kunnen worden. Omdat communicatie hierbij één van de belangrijkste stukken  gereedschap is van de mens, werk ik met de heldere en functionele  communicatietheorie van de Transactionele Analyse (TA) en Neuro Linguïstisch  Programmeren NLP).

Opgeleid in Arbeidsmarktpolitiek en  Personeelsbeleid en ruim 25 jaar werkervaring in het P&O  vakgebied.

Adviesgebieden
Lerende organisaties, Systeemgericht werken, Transactionele Analyse

Rollen
Coach, trainer, P&O-advies.

Producten/diensten
Gecertificeerd NLP- Master Practitioner en breed opgeleid als het gaat om kijken naar gedrag van mensen, de effectiviteit daarvan en  mogelijk-heden dit te veranderen. Trainingen als RET (Rationeel Emotieve  Training), Stressmanagement, Hypnotherapie, Familie en Organisatieopstellingen  en Teamcoaching behoren tot mijn bagage, en momenteel, na de driejarige TA-opleiding, in opleiding tot Internationaal Transactioneel Analist met als  specialiteit coaching en counseling.

 ______________________________________________________

Harm van den Broek

Gedragswetenschapper / GZ-psycholoog / orthopedagoog

Sinds 2002 ben ik werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Eerst als persoonlijk begeleider, daarna als gedragswetenschapper. Ik heb een ruime ervaring in het werken met diverse doelgroepen. Van mensen met een lichte verstandelijke beperking tot mensen met een ernstige meervoudige beperking, van jong tot oud. Naast mijn werkzaamheden als gedragswetenschapper heb ik een aantal jaren lesgegeven als docent op de Radboud Universiteit Nijmegen in het vak behandelingsmethodiek. Mijn werkzaamheden variëren van diagnostiek, behandeling en begeleiding in diverse vormen: teamcoaching en individuele behandeling. Ruime ervaring in het werken met open en besloten (jeugd)groepen, forensische behandeling. 


Ik bied ondersteuning aan mensen met een ernstige tot lichte verstandelijke beperking.
Werkzaamheden variëren van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Ruime ervaring in het werken met open en besloten (jeugd)groepen, behandeling van jongeren met een verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problematiek in diverse vormen zoals 3 milieu-voorziening.

Adviesgebieden
Lerende organisaties, Systeemgericht werken, Transactionele Analyse. Specifieke kennis op het gebied van de hechtingstheorie en trauma’s.

Rollen
Trainer, casemanager, behandelaar, docent.

Producten/diensten

Behandelingsmethodiek, LVB/SVLVG, Diagnostiek, behandeling en begeleiding. Diagnostiek, diverse behandelingen (EMDR e.d.), supervisie aan basispsychologen/orthopedagogen, trainingen in diverse onderwerpen rondom VG en psychiatrie.

______________________________________________________

Jan Idema

Veranderaar,  verbinder en coach. Ik help  organisaties bij veranderingen op het gebied van visie, strategie én uitvoering. Mijn aanpak daarbij is om vanuit de kern van de organisatie te blijven kijken bij het bepalen van de koers. Daarbij geloof ik in de kracht en het plezier van samenwerken en intrinsieke motivatie. Zo krijg je organisaties in beweging. Ik geef 1 dag per week les in international business & control op de IVA business school.

Adviesgebieden
Organisatie-ontwikkeling, strategie, implementatie.

Rollen
Trainer, coach, projectmanager, organisatieadviseur.

Producten/diensten
Advies, leer- en ontwikkeltrajecten, organisatiescans, TeamOntwikkelTrajecten.
Individuele en team-coaching, leiderschapsontwikkeling.

Meer informatie
jan@synim.nl

______________________________________________________

Ton van Wolde

Veelzijdigheid is mijn specialisme. Ik kan energiek en extravert zijn maar ook ingetogen, rustig en stil. Vanuit de wijsheid van ‘Ik weet niks en ik kan niks’  probeer ik elke sessie, training en workshop weer opnieuw in de realiteit van het moment te stappen om te zien wat er nodig is.

Ik kan niet kiezen en niet oordelen. Goed en fout zegt mij niet zoveel. Aan alles zitten voor- en nadelen. Ik kan me alles voorstellen en overal in invoelen en zie vaak de logica van situaties in.

Ik kijk altijd naar de hele mens. Met alles wat er mag zijn en alles wat er niet mag zijn. Met alle emoties, alle gedachten, alle wensen en verlangens, alle oordelen, alle hoop, pijn, verdriet en angst. Ik kijk naar het licht in de mens, naar het talent, de passie en de liefde. 

En ik kijk naar het donker, naar het onvermogen, de afkeer en de angst. Want in de schaduw vinden we waar we onszelf tegenwerken, inhouden en klein maken. Als we onze donkerste kanten durven aanschouwen kan de zon opkomen. Dan kun je in je licht gaan staan en een heel mens zijn.

Adviesgebieden
Aanjager, inspirator, coach, ...

Rollen
Stembevrijder, LachCoach, Coach, Trainer, Docent, Acteur.

Meer informatie
http://tonvanwolde.nl

______________________________________________________

 

Overige samenwerkingspartners

Facet-trainingen

Facet-trainingen is in 2000 opgericht door Antonie Boom, die de dagelijkse leiding voert. Hij is al meerdere jaren werkzaam in de zorg als psychomotore therapeut, casemanager en trainer rondom de thema's bejegening, communicatie, agressie, etc. Antonie heeft verscheidene opleidingen gevolgd: het Cios, psychomotore therapie en de post-bachelor opleiding organisatiepsychologie. Daarnaast heeft hij een aantal aanvullende cursussen en trainingen gevolgd ter verbreding en verdieping. Dit zijn onder andere de train-de-trainer opleiding rondom agressie en de basis en vervolgcursus: 'anders kijken naar' van J. Heijkoop. Tevens heeft hij de training Triple-C (‘Anders Denken – Anders Kijken – Anders Doen’) bij Dick van de Weerd en Hans van Wouwe gevolgd.

Zie ook www.facettrainingen.nl voor breed aanbod van diensten.

Over Teamsaanzet


Levenslang leren
Praktijk ervaring én bijscholing zijn voor iedereen belangrijk, ook voor onszelf:
Alle betrokken docenten, trainers, coaches zijn zelfstandig werkzaam in het werkveld van zorg, jeugdzorg, overheid, onderwijs en overige organisaties.

Alle betrokken docenten, trainers, coaches zijn erkend door CRKBO.

Teamsaanzet besteedt ook veel tijd en aandacht aan onze eigen ontwikkeling. Bijvoorbeeld: we volgen scholing en supervisie voor o.a. systeemgericht werken. 


Teamsaanzet is als maatschap geregistreerd onder nummer KvK 66570220. 
Al onze diensten leveren we onder onze Algemene voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Wij sturen u de Algemene voorwaarden op verzoek graag toe.