Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

De BeeldVormingsPicto™ als basis voor doorleefde diagnostiek
Dynamische beeldvorming leidt tot een doorleefde begeleidingsrelatie

De cliënt als mens centraal en niet het moeilijke gedrag. Het zijn prachtige mensen die door de BeeldVormingsPicto (BVP) als mens tot hun recht komen. Achter het gerdrag zit een hele wereld. Doel van de BVP is om de totale mens te herkennen, erkennen en kennen, inclusief ook zijn of haar ‘beperkingen’.

Beeldvorming is de basis van passende zorg en begeleiding. In de praktijk is beeldvorming niet altijd eenvoudig.
Diagnostiek, ervaringsverhalen van familie en begeleiders, rapportages leveren bij elkaar een vaak groeiende hoeveelheid informatie. Maar informatie zelf leidt nog niet tot inzicht. Tegelijkertijd toont het gedrag van cliënten ook vaak een grote diversiteit waardoor het voor begeleiders niet makkelijker wordt om passende begeleiding te bieden. Met de methodiek van de BeeldVormingsPicto wordt beeldvorming een doorleefd proces:

  • Samenhang tussen de onderdelen uit de diagnostiek
  • Prioriteiten ten aanzien van de comorbiditeit van de cliënt
  • Verbinding van de kennis en beleving van alle betrokkenen
  • Systeemgerichte benadering met inbreng van alle betrokkenen.


Systemische benadering

Het invullen van een BeeldVormingsPicto™ is een gemeenschappelijke activiteit. In ieder geval zijn de teamleden en gedragsdeskundige/orthopedagoog aanwezig. Bij voorkeur ook familie of andere belangrijke personen uit het netwerk van de cliënt. Zo wordt niet alleen het gedrag geanalyseerd maar ook de interactie met alle betrokkenen.

Doelgericht

Het resultaat van een BeeldVormingsPicto™ is altijd doelgericht: kennis wordt omgevormd tot inzicht > uit dit inzicht ontstaan opties voor de begeleiding. Geen starre handelingsvoorschriften, maar op basis van het eigen maken van de relevante informatie: doorleefde diagnostiek!

Mogelijkheden voor teams

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw team? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Uitspraak van een moeder na het invullen van een BeeldVormingsPicto over haar dochter:
'Vandaag is mijn dochter opnieuw geboren!'

Bekijk hieronder de presentatie van Els voor het CCE of klik  hier voor de website van het CCE-podium.