Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Coaching: individueel & team

Teamcoaching: van goed bedoeld naar goed gedaan!

Een team kan meer bereiken dan alle losse leden bij elkaar. Voor de organisatie is een goed functionerend dan ook van groot belang. Tegelijkertijd is teamwerk niet vanzelfsprekend effectief, ondanks de goede bedoelingen van alle betrokkenen. In de praktijk spelen organisatiebelangen en teambelangen een grote en soms tegenstrijdige rol. En daarnaast ook persoonlijke belangen en voorkeuren: wat voor de ene persoon vanzelfsprekend is, is voor de ander een enorme uitdaging. Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De teamcoach beïnvloedt de interactie in het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren of het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen.

Individuele coaching

Naast deelnemen aan een groepstraining kun je als individu ook behoefte hebben aan een stuk persoonlijke ontwikkeling.
Teamsaanzet biedt diverse trajecten aan waarin jouw persoonlijke, werkgerelateerde leerdoel centraal staat. Op een effectieve manier word je uitgenodigd om te werken aan dit doel.

We werken met verschillende coaches met verschillende werkwijzen, werkvelden en leeftijden. Op deze manier is er altijd een passende combinatie te vinden.

Neem contact op voor een vrijblijvende oriëntatie op de mogelijkheden. Zie ook onze Strippenkaart voor coaching.