Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams
MANAGEN VAN TEAMS
in de COMPLEXE ZORG-CONTEXT

Slow management, dienend leiderschap, coachend sturen,om-denken, zelf-sturend of zelf-organiserend … de vernieuwingen in organisaties volgen elkaar sneller op dan je bij kunt houden. De vraag is niet meer òf er vernieuwd gaat worden maar hoe? Verandering is de enige constante geworden. Wat is hierbij nodig voor de onmisbare stabiliteit? En hoe kun je dit realiseren?

Aanvullende Competenties

Verandering is een continu proces. Van leidinggevenden en managers vraagt dit om inzet van andere competenties. Kennis en vaardigheden om jezelf én de medewerkers te motiveren, te sturen en te ondersteunen. Voor meer info: neem gerust contact op of vraag hieronder de brochure op (download).

Voor managers die aan de slag willen met…
... Zicht op zelf(management): hoe & waarmee zet je jezelf in beweging?
... Leiderschap: aansturen en laten aansturen met collega’s en medewerkers.
... Positioneren in de complexe context: nemen en geven van eigenaarschap.
... Strategie bij veranderingen: toelichten, richten, inrichten, verrichten.
... Kritische keuzes en lastige lieden: ethische dilemma’s en meervoudige partijdigheid.In het kort
Voor… Managers, teamleiders, ... in zorg en welzijn.
Door… Teamsaanzet & SYN Tijd… 6 dagen in periode van 4 maanden Plaats… Midden Nederland

Open inschrijving... max. 14 deelnemers Opleiders/trainers... altijd 2 aanwezig


Info
Als manager bevindt je je op het snijvlak van de praktijk van de primaire processen én de ontwikkelingen op organisatieniveau. Deze leergang richt precies op die vraagstukken die dat met zich meebrengt. Ondersteunend aan de actuele ontwikkelingen in organisaties en maatschappij, zonder met tijdelijke winden mee te waaien. Vanuit een systeemgerichte benadering, Rijnlands organiseren, met inzet van actuele methodische werkwijzen en op basis van de casuïstiek van de deelnemers zelf. Samenwerken en uitwisseling met deelnemers uit diverse werkvelden.