Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Leergroep Systeemgericht werken & Transactionele Analyse

 ‘Het beste van 2 werelden’

 Als Teamsaanzet laten we ons graag inspireren door aanvullende ideeën en benaderingen. Afgelopen jaren heeft de systeemgerichte benadering ons bezig gehouden… wat een prachtig én krachtig perspectief heeft dit ons geboden!

Nu we dit hebben geleerd en geleefd in de praktijk van ons werk willen we dit graag delen in de leergroep ‘Systeemgericht werken & Transactionele Analyse’.

 

Algemene doelstellingen van deze leergroep

• versterken van persoonlijke effectiviteit in voelen, denken en doen
• versterken van relaties en samenwerking met anderen
• versterken van effectiviteit in communicatie
• versterken van pedagogische en didactische vaardigheden
• leidinggeven, leiderschapsstijlen
• verzuimpreventie en re-integratietrajecten
• omgaan met conflicten• stimuleren van groei en ontwikkeling
• teamontwikkeling en zelfsturing

Het beste van 2 werelden
Wij ervaren systeemgericht werken en TA als een hele sterke combinatie voor zowel de analyse van werksituaties als ook het ontwikkelen van passende interventies. Hieronder een korte inleiding:

Systeemgericht werken
Gerald zucht: ‘als Johan nou eens zou stoppen met … dan kan ik eindelijk …’. De werkelijkheid is vaak meer complex dan deze redenering. Johan stopt vermoedelijk niet vanwege het uitstelgedrag van Gerald. Zo houden zij sámen iets in stand.

Systeemgericht werken richt zich op de dynamica in het systeem. Hierbij wordt via een aantal uitgangspunten de bestaande situatie benaderd vanuit verschillende perspectieven:

-      de Context: wat verbindt ons?
Bijvoorbeeld een zorginstelling.

-      de Inhoud: wat + hoe doen we binnen deze context?
Bijvoorbeeld de rollen, taken en afspraken.

-      de Betrekkingen: wat speelt er op de onderlinge én onderliggende relaties?
Bijvoorbeeld: het door Gerald en Johan onderling niet meer serieus nemen als collega’s. Ze verwachten niets meer van elkaar. Iets wat zich niet laat regelen door nieuwe afspraken of procedures (inhoud).  

Onderwerpen uit deze benadering

• Analyse op basis van het netwerk van betrekkingen
Circulaire processen identificeren én beïnvloeden
Vanuit niet-weten naar hypotheses
Groepsdynamica binnen teams, leiderschap en (zelf-)regie
• T
oepassen van meerzijdige partijdigheid

Transactionele Analyse
De Transactionele Analyse (TA) is een effectieve methodiek voor communicatie en interactie. Het richt zich op zowel de interne dialoog (persoonlijke processen) als de dialoog met anderen. Zo kun je met het Ouder-Volwassene-Kind-model je communicatie sterk verbeteren. Maar ook door middel van een Script-analyse onderliggende patronen identificeren. Hiermee is TA een methodiek die alle processen in de communicatie en samenwerking ondersteunt. Het vervangt geen enkele andere methodiek of werkwijze maar dient als gemeenschappelijk denk-, taal- en handelingskader.

Algemene beschrijving van het programma

Doel

Leren kennen van de basisconcepten van de Systeemgericht werken en TA. Toepassen in   oefeningen en opdrachten. Iedere deelnemer formuleert zijn/haar eigen   persoonlijke en/of beroepsmatige (ontwikkel)doelstellingen.

Voor wie

Uit iedere beroepsgroep zijn alle beroepsfuncties welkom: welzijn, zorg, onderwijs, overheid, bedrijfsleven, administratie, commercieel, ...

Hoe vaak

De Leer&trainingsgroep   omvat 6 avonden met een tussenliggende periode van 3 tot 5 weken (afhankelijk van vakanties).

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt een certificaat bij voldoende aanwezigheid.

De groep

De groepsgrootte is v.a. 10 tot maximaal 16 personen.

Trainers

Er is altijd een docent én een trainer aanwezig. Alle opleiders zijn gecertificeerd/gediplomeerd in de aangeboden methodieken. Dit waarborgt een goed en zorgvuldig leerproces voor de deelnemers.

Tijden

In overleg overdag. De avondtraining duurt van 19:15 uur tot 21:45 uur.

Plaats

De   trainingen worden verzorgd op onze eigen trainingsruimten in Elburg/'t Harde.   Neem contact op voor andere mogelijkheden.

Incompany

Dit traject kunt u ook incompany organiseren. Neem vrijblijvend contact op voor meer   informatie.

Informatie

Vragen en overige informatie: mail naar: klik hier om te mailen of het contactformulier te gebruiken.

Overig

De diversiteit in functies van deelnemers aan deze TA-leer&trainingsgroepen tot nu toe is groot: orthopedagogen, onderwijspersoneel, regulier en bijzonder onderwijs, teamleiders, begeleiders in de zorg, managers, seksuologen, …

Accreditaties worden aangevraagd: SKJ en Registerplein