Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Leergemeenschap / learning communities

Het team als kern van de professionele leergemeenschap

Kwalitatief goede zorg, onderwijs of ondersteuning: dat is wat je als organisatie op iedere agenda hebt staan. De vraag is hoe je deze kwaliteit continue weer afstemt op alle betrokkenen.

Een professionele leergemeenschap = een lerende gemeenschap!

Een lerende gemeenschap is één van de sterkste concepten die eind vorige eeuw in zowel bedrijfsleven als school-organisaties hun intree hebben gedaan. Wanneer de ontwikkelingen namelijk sneller gaan dan je kunt voorzien is 'leren' de belangrijkste competentie die je nodig hebt. Daarnaast leven we in een tijd waarin kennis en vaardigheden al snel 'out-dated' raken.

Als Teamsaanzet komen we graag met u in gesprek over de mogelijkheden om het lerende vermogen van uw teams te versterken.

Neem contact op voor meer informatie, referenties of een vrijblijvende offerte          

Inspiratie

5 leidende principes voor Lerende Teams
op basis van Peter Senge e.a.

Teamleren
Een team wat van èn met elkaar staat leert is in staat om om te gaan met alle noodzakelijke veranderingen. In de praktijk van het werk is niet vanzelfsprekend. De investering in tijd en aandacht sneuvelt vaak in de waan van de dag. Terwijl op langere termijn er veel winst te halen is bij elkaar. Effectieve methoden van teamleren kunnen de onderlinge samenhang verduidelijken en waar nodig versterken.

Gemeenschappelijke visie
Werken vanuit de visie van de organisatie is geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet als door de tijd er veranderingen zijn op gebied van samenstelling team, klanten-populatie, techniek en regelgeving.

Welke formulering kan het team geven aan hun specifieke team-visie als uitdrukking van de overstijgende visie van de organisatie? Hoe is deze visie relevant te maken en te houden in de praktijk?

Mentale modellen
Door individuele en gezamenlijke mentale modellen te bekijken komt er meer duidelijkheid over de drijvende of remmende krachten àchter gedrag en protocollen. Welke beelden/verhalen bestaan er over gister-vandaag-morgen? Op welke manieren worden deze uitgewisseld? Zowel in het formele als het informele circuit.

Werken met mentale modellen opent ook mogelijkheden voor het inbrengen van positieve veranderingen: bijvoorbeeld door actieve inzet van Storytelling of het implementeren van een gezamenlijk taal- denk- en handeling-kader zoals Transactionele Analyse, NLP, Strategisch Coachen e.d.

Persoonlijk meesterschap 

(autonomie / zelfsturing)
Persoonlijke groei door te leren: pro-actieve en innerlijk gedreven motivatie om te leren. Zelfsturing en autonomie. Dit betekent overigens niet een solitaire werkhouding: persoonlijk meesterschap en de verbinden met anderen zijn twee onmisbare en aan elkaar verbonden kenmerken van een professional.

Hedendaagse trends van persoonlijk meesterschap: #Durf te vragen / Participatiemaatschappij / zelforganiserende teams / ...

Systeemdenken
De essentie van systeemdenken bestaat volgens Senge uit twee zaken:
het zien van circulaire onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg. Het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames.

Hierbij staat volgens Senge het concept van terugkoppeling centraal en laat zien hoe acties, van teamleden, elkaar kunnen versterken of dempen.

Vanuit Systeemdenken stuur je niet langer op oorzaak/voorwaarden en gevolg. Sturing richt zich dan op het simultaan faciliteren van ontwikkelingen/teamleden. Hierdoor ontstaat een wisselwerking van ieders verantwoordelijkheid.