Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Visie op leren: een zorgvuldig ontwerp = voor een duurzaam resultaat  

De effectieve opbouw van onze professionaliseringstrajecten vormt de basis voor een duurzaam resultaat. Van begin tot eindpunt van het traject betrekken wij u en uw medewerkers. Bij aanvang door een scherpe analyse van de vraagstelling en door het gezamenlijk vastleggen van succesfactoren. Daarna door een zorgvuldig gekozen vervolg waarbij niet alleen de romp een rol speelt: de kop en staart maken uw scholingstraject compleet, relevant en duurzaam. Anders krijgt u "vleesch nòch visch".

AAS

 •       Aanleiding?       
 •       Betekenis?       
 •       Doel/succes!       

    Kop

 •   NulmetingDraagvlak
 •   Doelstellingen
 •   Verwachtingen
 •   Theoretisch kader
 •   Methodisch kader
 • ...

Romp

 •   E-learning
 •   Interviews
 •   Workshops
 •   Teamtraining
 •   Coaching
 •   ...

Staart

 •   Borging
 •   Resultaten
 •   Implementatie
 •   Toetsing succesfactoren
 •   Evaluatie
 •   ...

Leren & werken 

Van pas afgestudeerd tot senior: de snelle ontwikkelingen vragen om permanente aanpassingen. En dus om leren. We zetten daarom altijd in op het vergroten van het lerend vermogen van de deelnemers. Tijdens de sessies, opdrachten én in de context van de eigen werkplek. Zo gaan leren en werken samen.

Zelforganiserend: Eigenaarschap & ondernemerschap

Iedere deelnemer is eigenaar van zijn of haar eigen proces. Binnen de kaders van de visie en kernwaarden van de organisatie. De docenten, trainers en coaches van de leergang stimuleren het eigenaarschap ook in hun eigen gedrag en interactie. Overstijgend denken, reflectie en meta-communicatie worden toegepast tijdens de lesdagen en in reacties op ingezonden opdrachten.

Leidende principes

Onze werkwijze kenmerkt zicht door enkele leidende principes:

Duidelijkheid aan de start

 • Wat is de aanleiding, wat is het doel en waaraan kunnen betrokkenen zien dat dat bereikt is?
 • Welke verwachtingen er zijn geformuleerd tav. alle betrokkenen?

Praktijkgericht: inhoud én werkvormen

 • Inhoudelijk
 • Werkvormen gericht op toepassen in oefensituaties én de eigen werkpraktijk.
 • Casuïstiek wordt door deelnemer zelf aangedragen in verwerkingsopdrachten, supervisie en coaching.

Methodisch

 • Door methodisch te werken is het voor alle betrokkenen duidelijk op welke manier we aan de slag gaan.
 • Belangrijkste modellen: Transactionele Analyse, Waarderend Organiseren, Belevingsgericht leren, Verdraaide organisaties, ... 
 • Altijd in aansluiting met de al aanwezige methoden als: Tripple-C, OGW, ...

Resultaat én proces-gericht

 • Resultaat en proces gaan hand in hand. We zijn gewend om beide de aandacht te geven die het vraagt.

Communicatie

 • We gaan niet uit van 'vanzelfsprekendheden' maar vinden het van belang dat alle betrokkenen 'zelf spreken', inclusief wijzelf. We stimuleren duidelijke communicatie in het hele traject.

Blended-learning

 • We beschikken over een breed arsenaal aan middelen en mogelijkheden om een passend traject aan te bieden. Door alle componenten doordacht te kiezen komen we tegemoet aan de diversiteit van de betrokkenen, besparen we (vervangings-) tijd en geld. Zo kan theorie bv via e-learning worden gedaan, waardoor trainingen gebruikt kunnen worden voor toepassing en ervaring.