Teamsaanzet
  Scholing en coaching van zelfsturende teams

Teams als centrum in de lerende organisatie

Eén van de trends van de afgelopen jaren is het werken met zelfsturende/zelforganiserende teams. Hierover is veel geschreven en gesproken en lang niet altijd positief. Er zijn veel voorbeelden waar deze zelfsturing/zelforganisatie niet tot stand zijn gekomen. Je zou bijna gaan geloven dat dit gewoon niet zou kunnen werken...

Als je wat kritischer kijkt naar de 'mislukkingen' dan blijkt dat er altijd sprake is geweest van een aantal kritische factoren bij de invoering van zelfsturende teams. Bijvoorbeeld:

  • oud en nieuw denken door elkaar
  • te weinig communicatie met de teams / topdown
  • onvoldoende regie-ruimte voor de teams in termen van tijd, bevoegdheden, financieën.
  • onduidelijke taakomschrijving van zowel het team zelf als de andere medewerkers op alle niveaus.

Als Teamsaanzet hebben we zowel de overtuiging als de ervaring dat werken met zelfsturende teams mogelijk is. En zelfs effectief en duurzaam kan zijn. Om dit te bereiken zijn wel een zorgvuldig ontwerp en processturing noodzakelijk. Hierover wisselen we met u graag nog eens van gedachten.